Rafbíll er nýja stefnan á alþjóðlegum markaði?

Heimild: Beijing Business Daily

Nýr orkubílamarkaður er í uppsveiflu.Þann 19. ágúst hélt viðskiptaráðuneytið reglulegan blaðamannafund.Gao Feng, talsmaður viðskiptaráðuneytisins, sagði að þar sem efnahagur Kína heldur áfram að batna jafnt og þétt, breytist neysluhugmyndir íbúa smám saman og aðstæður og umhverfi nýrra orkutækja halda áfram að batna.Markaðsmöguleikar nýrra orkutækja í Kína munu halda áfram að losna og markaðssókn nýrra orkutækja mun aukast enn frekar., Búist er við að salan haldi áfram að aukast.

Gao Feng leiddi í ljós að viðskiptaráðuneytið, í tengslum við iðnaðar- og upplýsingatækniráðuneytið og aðrar viðeigandi deildir, efla virkan tengda vinnu.Eitt er að skipuleggja nýja kynningarlotu eins og að nýir orkubílar fari á landsbyggðina.Annað er að stuðla að innleiðingu stefnu og aðgerða til að stuðla að neyslu nýrra orkutækja.Hvetja og leiðbeina öllum byggðarlögum að draga úr hömlum á kaupum á nýjum orkutækjum með því að bæta leyfisvísa og slaka á leyfisumsóknum og skapa meiri þægindi fyrir notkun nýrra orkutækja við hleðslu, flutninga og bílastæði.Í þriðja lagi, haltu áfram að leiðbeina rafvæðingu ökutækja á lykilsvæðum.Ýmis sveitarfélög hafa gripið til margvíslegra aðgerða til að efla kynningu og notkun nýrra orkutækja á almenningssvæðum eins og almenningssamgöngur, útleigu, flutninga og dreifingu.

Samkvæmt upplýsingum frá viðskiptaráðuneytinu, frá janúar til júlí á þessu ári, var sala bílaframleiðenda í landinu á nýjum orkutækjum 1,478 milljónir, sem er tvöföld aukning á milli ára og fór yfir methámarkið 1,367 milljónir. árið 2020. Sala nýrra orkubíla nam 10% af sölu nýrra bíla framleiðslufyrirtækja, sem er 6,1 prósentu aukning á milli ára.Á fyrri helmingi þessa árs fór hlutfall persónulegra kaupa á nýjum orkutækjum yfir 70% og innrænn kraftur markaðarins var aukinn enn frekar.

Hinn 11. ágúst sýndu gögnin sem gefin voru út af Kínasamtökum bílaframleiðenda einnig að á fyrstu sjö mánuðum þessa árs var uppsöfnuð sala innlendra nýrra orkutækja umfram innanlandssölu fyrri ára og skarpskyggnihlutfallið hækkaði í 10% .Áður sýndu upplýsingar sem birtar voru af sameiginlegu upplýsingaráðstefnu fólksbílamarkaðarins að söluhlutfall nýrra orku fólksbíla á fyrstu sjö mánuðum þessa árs náði 10,9%, sem var umtalsvert hærra en 5,8% í fyrra.

Blaðamaður „Beijing Business Daily“ tók fram að skarpskyggni innlendra nýrra orkutækja hækkaði úr 0% í 5%, sem entist allt að tíu ár.Árið 2009 var innlend framleiðsla nýrra orkutækja innan við 300;árið 2010 byrjaði Kína að niðurgreiða ný orkutæki og árið 2015 fór framleiðsla og sala nýrra orkutækja yfir 300.000.Með smám saman aukinni sölu hefur breytingin frá „stefnustuðningi“ yfir í „markaðsdrifinn“ fyrir ný orkubíla verið sett á dagskrá.Árið 2019 fóru niðurgreiðslur til nýrra orkubíla að minnka en síðan fór að draga úr sölu nýrra orkubíla.Í lok árs 2020 mun skarpskyggni nýrra orkutækja varla haldast í 5,8%.Hins vegar, eftir stutt „sársaukatímabil“, hafa ný orkutæki vaxið hratt á ný á þessu ári.Á aðeins sex mánuðum hefur hlutfallið aukist úr 5,8% í 10%.

Auk þess sendi fjármálaráðuneytið nýlega nokkur svör við sumum ábendinganna sem fram komu á fjórða þingi 13. landsþings alþýðusambandsins, þar sem fram kom hvert næsta skref fjármálastuðningsmarkaðarins er að einbeita sér að heitum svæðum.Sem dæmi má nefna að í svari fjármálaráðuneytisins við tilmælum nr. 1807 frá fjórða þingi 13. landsþings var minnst á að ríkisvaldið muni áfram styrkja vísindarannsóknastofnanir kröftuglega til að framkvæma tækninýjungar á sviði nýrra orkutækja í landinu. næsta skref.

Hið fyrra er að styðja viðeigandi miðlægar rannsóknarstofnanir á sviði nýrra orkutækja til að framkvæma sjálfstæðar rannsóknir á efnisvali með grunngjaldi fyrir vísindarannsóknir.Viðeigandi rannsóknarstofnanir geta sjálfstætt framkvæmt tækninýjungar á sviði nýrra orkutækja í samræmi við stefnumótandi dreifingu lands og iðnaðarþróunarþarfa.Annað er að styðja við vísindarannsóknir á skyldum sviðum í gegnum miðlæga vísinda- og tækniáætlun (sérverkefni, sjóðir o.s.frv.).Hæfilegar vísindarannsóknastofnanir geta sótt um styrk í samræmi við verklagsreglur.

Varðandi stuðning við fyrirtæki til að stunda vísinda- og tæknirannsóknir og þróunarstarfsemi, þá tekur miðlæga fjárhagslega nýsköpunarstuðningsaðferðin upp fjármögnunarlíkanið „framkvæmd fyrst, fjárveiting síðar“.Fyrirtæki fjárfesta í og ​​framkvæma ýmsar vísinda- og tæknistarfsemi fyrst og veita síðan styrki eftir að hafa staðist samþykki, til að leiðbeina fyrirtækjum að raunverulega verða tækninýjungar.Meginhluti ákvarðanatöku, fjárfestingar í rannsóknum og þróun, skipulagningu vísindarannsókna og umbreytingu afreks.


Birtingartími: 23. ágúst 2021